Vzdelanie

Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
(2004 – 2009)

  • odbor: Výpočtová technika a informatika
  • zameranie: Informačné systémy a technológie
  • ukončené štátnou skúškou, titul Ing.

 

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove
(2000 – 2004)

  • odbor: Automatizácia
  • ukončené maturitnou skúškou s vyznamenaním