Prax

Vlastné projekty
(2009 – súčasnosť)

 

KDH – Politická strana
(2012 – 2015)

 • Grafický dizajnér a web správca
 • grafická príprava plagátov, novín, prospektov
 • tvorba a spravovanie osobných stránok politikov

 

EXISport, EXITravel, Reshoes
(2011 – 2013)

 • Grafický dizajnér

 

FIAS s.r.o.
(2011 – 2013)

 • IT Technik
 • správa počítačovej siete a web stránky

 

EUROFORMES, a.s.
(2011 – 2013)

 • Lektor
 • výučba kancelárskych, grafických a video software

 

Elcom, s.r.o.
(2010 – 2011)

 • Grafický dizajnér a programátor
 • grafický návrh a príprava podkladov pre tlač
 • kamerovanie, strih videa, fotografovanie, tvorba animácií
 • web dizajnér, správca a programátor

 

MIC Prešov
(2009 – 2010)

 • Grafický dizajnér
 • Magazín Prešov – grafická úprava a spracovanie na tlač
 • vydáva mesto Prešov a MIC Prešov

 

PAUFEX Prešov, s.r.o.
(2007 – 2009)

 • Elektrotechnik
 • návrh a montáž elektrických rozvádzačov
 • vizualizácia a parametrizácia v programe D2000

 

Katolícka jednota Slovenska, Prešov
(1997 – 2006)

 • Kameraman
 • kamerovanie a strih videa
 • svadby, krstiny, výročia, prvé sväté prijímania…